کلیدواژه‌ها = سکونتگاه‌های روستایی
کاربرد شیوه تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل پایداری سکونتگاه‌های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بناب

دوره 20، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 93-121

نوبخت سبحانی؛ مجید اکبری؛ مریم بیرانوند زاده؛ هدایت اله درویشی