کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 7
1. عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-22

10.30490/rvt.2020.336669.1169

محمدحسین عسکرپور؛ امیر محمدی‌نژاد؛ رضا مقدسی


2. تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 153-186

10.30490/rvt.2020.283047.1049

ابوبکر رئیسی؛ مهیم شیهکی تاش؛ حبیب‌الله سالارزهی


4. سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهکاری برای توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای آزادگان، شهرستان بن

دوره 22، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-44

10.30490/rvt.2020.263066.1010

فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی


7. بررسی اثرات مختلف گردشگری در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان رامسر

دوره 19، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-52

همایون فرهادیان؛ معصومه فاضل ساعتچی؛ عنایت عباسی؛ فرهاد خسروانی