کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 6
1. بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‏های دامداری: مطالعة موردی شهرستان چاراویماق

دوره 21، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-73

علی شمس؛ نازیلا نبی زاده؛ حسین شعبانعلی فمی


3. بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه روستایی بر موفقیت تعاونی‏های تولید روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان

دوره 19، شماره 3، بهار 1395، صفحه 121-138

سید علی نکویی‏نائینی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ نادر علی‏زاده


4. بررسی نوع و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی: مطالعه موردی روستای سنگستان همدان

دوره 19، شماره 2، بهار 1395، صفحه 47-73

موسی اعظمی؛ احمد یعقوبی‏فرانی؛ مهسا معتقد


5. بررسی وضعیت مشارکت روستاییان در مدیریت منابع طبیعی جنگلی در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل

دوره 19، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-26

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی


6. عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-38

زهره طبرسا؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری؛ مائده هاتفی