کلیدواژه‌ها = حداقل معیشت
تعداد مقالات: 1
1. محاسبة حداقل معیشت خانوارهای روستایی ایران: 1392-1368

دوره 20، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-141

محمد مولایی؛ زهره رحیمی راد