کلیدواژه‌ها = تهران (شهرستان)
1. واکاوی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعة پایدار: رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 43-64

محسن درویشی؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلام‏ حسین عبدالله‌زاده