کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
ارزیابی و تبیین چارچوب شایستگی‌های کارآفرینانه زنان تسهیل‌گر روستایی (مطالعه‌ای در استان‌های همدان، قم و مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.30490/rvt.2023.355989.1402

احمد یعقوبی فرانی؛ سعید کریمی؛ مجید رضا خداوردیان؛ فائزه محمدی نژاد


شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توانمندسازی زنان روستایی استان لرستان با استفاده از پژوهش روش‌های آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.30490/rvt.2023.359143.1467

مریم ظفری نسب؛ زینب گلزاری؛ محمد نوریان؛ حسن رضوی


شناسایی پیشران های موثر بر توسعه کسب و کارهای خانگی زنان روستایی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.30490/rvt.2023.360872.1504

فاطمه نرماشیری؛ سارا جلیلیان


فراترکیب عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی

دوره 24، شماره 4، اردیبهشت 1401، صفحه 47-70

10.30490/rvt.2021.351827.1274

مریم ظفری نسب؛ زینب گلزاری؛ محمد نوریان؛ حسن رضوی


ارزیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 135-156

10.30490/rvt.2020.286723.1059

مجتبی بابایی امین؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی


تبیین جامعه‌شناختی مشارکت زنان در معیشت جامعه روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 157-179

10.30490/rvt.2020.283774.1053

علیرضا محسنی تبریزی؛ غلامرضا غفاری؛ هوشنگ نایبی؛ محمد عفتی


بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه

دوره 17، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-22

10.30490/rvt.2018.59402

مژگان فقیری؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی