کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
عوامل مؤثر بر توسعه روستایی با تأکید بر تشکیل خوشه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان گناباد استان خراسان رضوی)

دوره 25، شماره 1، تیر 1401، صفحه 161-192

10.30490/rvt.2021.352871.1305

علی اکبر سروری؛ محمود دانشور کاخکی؛ محمود صبوحی صابونی؛ مجید سالاری


تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر توسعه روستایی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 105-134

10.30490/rvt.2021.352834.1303

لیدا صدقیان باویل؛ احمد ودادی؛ فریده حق‌شناس کاشانی


واکاوی راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی کشور

دوره 22، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 71-86

10.30490/rvt.2019.91766

نسرین حسین‏ نژاد میر؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ محمد رحمانی کرچگانی


طراحی الگویی از چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران: یک نظریه داده‌بنیان

دوره 21، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 97-123

حجت ورمزیاری؛ خلیل کلانتری؛ رسول لوایی آدریانی؛ محسن صمدی


امکان‌سنجی به‌کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران

دوره 21، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 91-113

اردشیر مصباح؛ مریم امیدی نجف‌آبادی؛ علی کیانی راد


تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-47

احمد احمدی شریف؛ ایرج ملک‌محمدی؛ محمود حسینی


بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران

دوره 20، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 147-169

سیامک اسماعیل‌زاده پاداری؛ سید محمود حسینی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی


اولویت‌بندی دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای معیارهای توسعه روستایی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 93-120

صالح شاهرخی ساردویی؛ خلیل کلانتری؛ بهروز حسن‏پور


اصلاح سازمانی بخش توسعه روستایی بر مبنای هوش سیاسی مروجان

دوره 19، شماره 3، آذر 1395، صفحه 55-75

حمید برقی؛ سید جابر علویون؛ راضیه رحیمی