نویسنده = حسن صدیقی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی ویژگی‌های آموزش‌های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 111-131

لطیف محمد زاده؛ حسن صدیقی؛ عنایت عباسی


4. تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 21-39

سعید فعلی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی؛ اسماعیل شهبازی؛ سیدجواد قریشی ابهری


5. چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار

دوره 13، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 97-128

سعید فعلی؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ آرزو میرزایی