نویسنده = بیژن حشمت کبودوند
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج

دوره 17، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 69-86

بیژن حشمت کبودوند؛ سید مهدی میردامادی؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ فاطمه پاسبان