نویسنده = مریم تاجری مقدم
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر بر رضایت‏مندی دانشجویان روستایی از زندگی در روستا

دوره 21، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-69

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی؛ مریم تاجری مقدم


2. تحلیل مشارکت اعضای شوراهای اسلامی در مدیریت روستا: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشمر

دوره 17، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-35

همایون فرهادیان؛ مریم تاجری مقدم؛ عنایت عباسی


3. نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان خلیل­آباد خراسان رضوی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 101-120

مریم تاجری مقدم؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مهدی فتحی مقدم