نویسنده = محمد چیذری
تعداد مقالات: 4
1. دیدگاه اعضای تعاونی­های مرتع­داری درباره موفقیت طرح­های مرتع­داری در استان گلستان

دوره 17، شماره 1، بهار 1393، صفحه 89-110

محمد جواد زارع یکتا؛ محمد چیذری؛ محمدحسین رزاقی؛ فاطمه طیبی


3. بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت

دوره 13، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 31-49

مهرناز پورسینا؛ محمد چیذری؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ مریم طهماسبی