نویسنده = عبدالرضا رکن الدین افتخاری
تحلیل مشکلات انارکاران با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چندشاخصه: مطالعه موردی دهستان زیرتنگ سیاب

دوره 17، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 87-103

10.30490/rvt.2018.59398

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ اسماعیل آدینه وند


تحلیل مدل ناحیه‌ای پیوندهای مکانی- فضایی در شهرستان فیروزکوه

دوره 17، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 73-88

10.30490/rvt.2018.59389

نسرین آذرباد؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محمد سلمانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی


تحلیل‌ نگرشی آثار و پیامدهای گسترش ویلاسازی در روستاها ی دهستان تاررود شهرستان دماوند

دوره 16، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 77-99

10.30490/rvt.2018.59380

قدیر فیروزنیا؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محبوبه ولی خانی


راهبرد‌های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده

دوره 13، شماره 3، آذر 1389، صفحه 1-29

10.30490/rvt.2018.59188

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمداله سجاسی قیداری؛ سیدحسن رضوی


تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده

دوره 12، شماره 3، آذر 1388، صفحه 43-72

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی طاهرخانی؛ حمداله سجاسی قیداری


زمینه یابی اسکان مجدد مهاجران روستایی: مطالعه موردی مهاجران زیر پوشش کمیته امام خمینی شهرستان پاکدشت

دوره 11، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 119-142

لیلا دیانی؛ مهدی طاهرخانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهاد‌های تأثیرگذار

دوره 10، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 1-30

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمداله سجاسی قیداری؛ جمشید عینالی