نویسنده = امیرحسین علی بیگی
تعداد مقالات: 8
1. ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه

دوره 17، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 143-164

لیلا بنی عامریان؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


2. بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه

دوره 17، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-22

مژگان فقیری؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی


3. بررسی مدیریت ضایعات و بقایای محصولات باغی : مطالعه موردی روستای منصورآقایی شهرستان روانسر

دوره 17، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 45-67

فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


4. زندگی روستایی از دیدگاه دختران روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 16، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 105-123

امیرحسین علی بیگی


5. سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-83

کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ زهرا رنجبر؛ عادل سلیمانی


6. عوامل تعیین‌کننده سطح توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان کردستان*

دوره 13، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 75-95

محمدامین شریفی؛ سیدمحمود حسینی؛ امیرحسین علی بیگی


7. واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-22

علی نکویی نائینی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی