نویسنده = کیومرث زرافشانی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه

دوره 17، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-22

مژگان فقیری؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی


3. بررسی مدیریت ضایعات و بقایای محصولات باغی : مطالعه موردی روستای منصورآقایی شهرستان روانسر

دوره 17، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 45-67

فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


4. سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-83

کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ زهرا رنجبر؛ عادل سلیمانی


5. واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-22

علی نکویی نائینی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


7. چشم­انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 199-230

عبدالحمید پاپ زن؛ کیومرث زرافشانی؛ بهروز راسخی