نویسنده = مسعود مهدوی
تعداد مقالات: 5
3. سنجش نگرش عشایر اسکان یافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 137-162

مسعود مهدوی؛ پژمان رضایی؛ فضیله خانی


4. اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن و سولقان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 39-60

مسعود مهدوی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ نسرین قهرمانی


5. روستاهای برآمده از اسکان عشایر و چالش‌های آن

دوره 10، شماره 1، بهار 1386، صفحه 41-62

مسعود مهدوی؛ پژمان رضایی؛ مجتبی قدیری معصوم