نویسنده = سیدمحمود حسینی
تعداد مقالات: 10
1. واکاوی میزان نیاز به سیاست‌های کشاورزی پایدار : مطالعه موردی دیدگاه‌ متخصصان و کارشناسان استان همدان

دوره 17، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-156

کریم نادری مهدیی؛ سیدمحمود حسینی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی


3. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در روند بازسازی روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم

دوره 15، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-62

امید شریفی؛ سیدمحمود حسینی؛ علی اسدی


4. عوامل تعیین‌کننده سطح توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان کردستان*

دوره 13، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 75-95

محمدامین شریفی؛ سیدمحمود حسینی؛ امیرحسین علی بیگی


5. تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-25

کریم نادری مهدیی؛ خلیل کلانتری؛ سیدمحمود حسینی؛ علی اسدی


7. عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور

دوره 10، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 87-116

ربیع فلاح جلودار؛ سیدجمال فرج‌الله حسینی؛ سیدمحمود حسینی؛ سیدمهدی میردامادی


8. نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 99-130

ابوالقاسم شریف زاده؛ سیدمحمود حسینی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی


9. ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپای شرقی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 67-104

خلیل کلانتری؛ سیدمحمود حسینی؛ غلامحسین عبداله زاده