نویسنده = ایرج ملک محمدی
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی راهکارهای فنی نوسازی باغ­های چای در ایران

دوره 17، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 105-122

مهدخت منصوری واجاری؛ ایرج ملک محمدی؛ سید مهدی میردامادی


4. تحلیل موانع به‌کارگیری مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-41

فاطمه پناهی؛ ایرج ملک محمدی؛ محمد چیذری


5. جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-26

محمد صادق صبوری؛ ایرج ملک محمدی؛ محمد چیذری؛ سید محمود حسینی


7. عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 21-38

زینب حیدرپورتوتکله؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی