نویسنده = حمید برقی
تعداد مقالات: 5
1. اصلاح سازمانی بخش توسعه روستایی بر مبنای هوش سیاسی مروجان

دوره 19، شماره 3، بهار 1395، صفحه 55-75

حمید برقی؛ سید جابر علویون؛ راضیه رحیمی


2. بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه روستایی بر موفقیت تعاونی‏های تولید روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان

دوره 19، شماره 3، بهار 1395، صفحه 121-138

سید علی نکویی‏نائینی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ نادر علی‏زاده


4. تحلیل سطوح برخورداری دهستان‌های شهرستان اصفهان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 93-112

یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ احمد حجاریان