نویسنده = سید مهدی میردامادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 123-143

فاطمه کاظمی میانرودی؛ سید مهدی میردامادی؛ لاله مرشدی؛ عبداله موموندی


2. سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج

دوره 17، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 69-86

بیژن حشمت کبودوند؛ سید مهدی میردامادی؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ فاطمه پاسبان


3. واکاوی راهکارهای فنی نوسازی باغ­های چای در ایران

دوره 17، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 105-122

مهدخت منصوری واجاری؛ ایرج ملک محمدی؛ سید مهدی میردامادی


4. موانع کاربرد رهیافت مدیریت تلفیقی محصول در کشاورزی پایدار

دوره 16، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-54

سید مهدی میردامادی؛ سهیلا سادات موسوی