نویسنده = سیدجمال فرج اله حسینی
تعداد مقالات: 3
1. سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج

دوره 17، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 69-86

بیژن حشمت کبودوند؛ سید مهدی میردامادی؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ فاطمه پاسبان


2. بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت

دوره 13، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 31-49

مهرناز پورسینا؛ محمد چیذری؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ مریم طهماسبی


3. نقش مهندسین ناظر در کاهش ضایعات گندم در استان قزوین

دوره 12، شماره 1، بهار 1388، صفحه 129-146

وحیده بروجردی؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ سیدمهدی مبردامادی