نویسنده = احمد عابدی سروستانی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه

دوره 18، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 151-171

مرتضی مفیدی چلان؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی؛ جواد معتمدی؛ علیرضا دربان آستانه


2. جایگاه ترویج در توسعه با تاکید بر مشارکت

دوره 9، شماره 1، بهار 1385، صفحه 137-166

احمد عابدی سروستانی


3. تحقق رویکردهای جهانی آتی ترویج کشاورزی با کمک نظریه مدیریتی سازمان‌های فراگیر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 113-145

منصور شاه ولی؛ احمد عابدی سروستانی