نویسنده = حیدر صید زاده
تعداد مقالات: 3
3. عوامل مؤثر بر درآمد عشایر اسکان­یافته در استان ایلام

دوره 16، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 143-162

حیدر صیدزاده؛ جعفر رضایی